تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان کانال رسمی تلگرام پایگاه سایبری استان خوزستان

جهت بیان هرگونه سوال و یا دیدگاه می توانید از کاربری تلگرام زیر استفاده نمایید
Telegram: @saiber89

آپ پیسی نام گروه نرم افزاری ماست که قصد داریم در خدمت جامعه خود با رویکرد انتقال دانش برنامه نویسی و رفع مشکلات شما در ضمینه های برنامه نویسی باشیم ./

آخرین نظرات
نویسندگان

آموزش کامل دستورات ترمینال لینوکس 5

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۶ ب.ظ | افسر سایبری | ۰ نظر

مدیریت فایل ها و فولدرها در linux

دستور cd در لینوکس
جهت ورود به یک دایرکتوی مثلا home میتوانیم از دستور cd در لینوکس استفاده کنیم.
کد PHP:
# cd /home/linux-zone 

برگشت به یک دایرکتوری قبل تر با استفاده از دستور cd
جهت برگشتن به یک دایرکتوری قبلی میتوانید از دستور cd به همراه دو نقطه استفاده کنید.
کد PHP:
# cd .. 

برگشت به دو دایرکتوری قبل تر با استفاده از دستور cd
جهت برگشتن به دو دایرکتوری قبل تر میتوانید از دستور cd به شکل زیر استفاده کنید.
کد PHP:
# cd ../.. 

وارد شدن به دایرکتوری HOME یک کاربر خاص با استفاده از دستور cd
جهت وارد شدن به پوشه ی home کاربر مورد نظر از هر مسیری که در آن هستید، میتوانید از دستور cd به شکل زیر استفاده کنید.
کد PHP:
# cd ~user1 

برگشت به آخرین دایرکتوری که در آن بودید با استفاده از دستور cd
جهت برگشتن به آخرین دایرکتوری (مسیر) که در آن بوده اید میتوانید از دستور cd استفاده کنید.
کد PHP:
# cd - 

کپی کردن یک فایل در لینوکس با استفاده از دستور cp
جهت کپی کردن فایل mohammad.txt به مسیر مورد نظر از دستور cp در لینوکس استفاده کنید.
کد PHP:
# cp /home/mohamma/mohammad.txt /home/ali/ 

کپی کردن فایل های مورد نظر به دایرکتوری جاری با استفاده از دستور cp
cp dir/* . :
برای کپی کردن تمام فایل های موجود در دایرکتوری مورد نظر به مسیر جاری که در آن هستید، میتوانید از دستور cp در لینوکس کمک بگیرید.
کد PHP:
# cp backup/* . 

کپی کردن یک دایرکتوری در مسیر جاری با استفاده از دستور cp
جهت کپی کردن یک دایرکتوری از مسیر دیگر به جایی که در آن هستید میتوانید از دستور cp به شکل زیر استفاده کنید.
کد PHP:
# cp -a /tmp/dir1 . 

کپی یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر با استفاده از دستور cp
با استفاده از دستور cp میتوانید دایرکتوری مبدا (mohammad) به دایرکتوری مقصد (habili) کپی کنید.
کد PHP:
# cp - mohammad linux-zone 

سیستم encoding فایلها
نمایش لیست راههای encoding موجود :
کد PHP:
iconv -
بمنظور تبدیل و تغییر شیوه ی encoding یک فایل از دستور زیر میتوانید استفاده کنید.
کد PHP:
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile 

تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها
تغییر اندازه ی دسته ای فایل ها در دایرکتوری جاری و ارسال آنها به یک دایرکتوری thumbnails (دقت کنید که به برنامه convert از Imagemagic نیاز دارید)
کد PHP:
# find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert 

لینک کردن یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر در لینوکس با استفاده از دستور ln
میتوانید به فایل یا دایرکتوری دلخواه لینک (میانبر) ایجاد کنید که میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید.
به جای test مسیر فایل یا دایرکتوری مورد نظر و به جای linux مسیر دایرکتوری که قرار است فایل یا دایرکتوری میانبر در آن ایجاد شود را قرار دهید.
کد PHP:
# ln -s test linux 

ایجاد لینک فیزیکی یک دایرکتوری به یک دایرکتوری دیگر در لینوکس با استفاده از دستور ln
ایجاد لینک فیزیکی به یک فایل یا دایرکتوری که مانند مثال بالا میباشد فقط در مثال بالا به صورت shortcut این کار انجام میشد و در اینجا به صورت فیزیکی این کار انجام میشود:
کد PHP:
# ln test linux 

نمایش فایل ها و دایرکتوری ها با استفاده از دستور ls
برای نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری میتوانید از دستور ls در لینوکس استفاده کنید.
کد PHP:
# ls 
وقتی از دستور ls خالی استفاده میکنیم دایرکتوری ها را برایمان مارک نمیکند، ولی وقتی از دستور ls به همراه آپشن -F استفاده میکنیم دایرکتوری ها را برای ما مارک میکند.
کد PHP:
# ls -F 
توصیه میشود مقاله آموزش 15 مثال از دستور ls در لینوکس را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2453.html

همچنین توصیه میشود مقاله هفت ترفند سریع از دستور ls در linux را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread1794.html


نمایش جزئیات فایل ها و دایرکتوری های با استفاده از دستور ls
جهت نمایش جزئیات فایل ها و دایرکتوری های موجود در دایرکتوری جاری میتوانید از دستور ls به همراه آپشن -l استفاده کنید.
کد PHP:
# ls -l 

نمایش فایل ها و دایرکتوری های موجود به همراه فایل های مخفی با استفاده از دستور ls
استفاده از آپشن -a در کنار دستور بالا باعث میشود که شما بتوانید هم جزئییات فایل ها را مشاهده کنید و هم فایل های Hiden را ببینید.
کد PHP:
# ls -la 

نمایش فقط فایل ها و دایرکتوری هایی که داخل اسم آنها عدد هست با استفاده از دستور ls
برای نمایش فایل ها یا دایرکتوری هایی که درون اسم آنها از عدد استفاده شده است میتوانید از دستور ls *[0-9]* استفاده کنید.
کد PHP:
root@linux-zone:~# ls -a
.  ..  .bash_history  .bashrc  habili  .lesshst  lolcat-master  master.zip  mohammad  .mysql_history  .profile  .viminfo  zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb  zabbix-release_2.4-1+trusty_all.deb  zabbix-release_3.0-1+trusty_all.deb
root
@linux-zone:~#
root@linux-zone:~# ls *[0-9]*
zabbix-release_2.2-1+wheezy_all.deb  zabbix-release_2.4-1+trusty_all.deb  zabbix-release_3.0-1+trusty_all.deb
root
@linux-zone:~

نمایش فایل ها و دایرکتوری ها به صورت ساختار درختی با استفاده از دستور tree
جهت نمایش فایل ها و دایرکتوری ها به صورت ساختار درختی میتوانید از دستور tree در لینوکس استفاده کنید.
کد PHP:
root@linux-zone:~# tree
.
├── habili
│   └── mohammad
├── lolcat
-master
│   ├── ass
│   │   └── screenshot
.png
│   ├── bin
│   │   └── lolcat
│   ├── Gemfile
│   ├── lib
│   │   ├── lolcat
│   │   │   ├── cat
.rb
│   │   │   ├── lol
.rb
│   │   │   └── version
.rb
│   │   └── lolcat
.rb
│   ├── LICENSE
│   ├── lolcat
.gemspec
│   ├── Rakefile
│   └── README
.md
├── master
.zip
├── mohammad
│   └── habili
│       └── mohammad
├── zabbix
-release_2.2-1+wheezy_all.deb
├── zabbix
-release_2.4-1+trusty_all.deb
└── zabbix
-release_3.0-1+trusty_all.deb

10 directories
15 files
root
@linux-zone:~
نکته : در صورتی که موقع اجرای دستور tree با خطای command not found مواجه شدید، این به این دلیل است که نرم افزار tree روی سیستم شما نصب نیست که میتوانید با استفاده از دستورات زیر آنرا نصب کنید.
کد PHP:
Debian Base :
# apt-get install tree

RedHat Base :
# yum install tree 

ایجاد دایرکتوری در لینوکس با استفاده از دستور mkdir
با استفاده از دستور mkdir در لینوکس میتوانید یک دایرکتوری به دلخواه ایجاد کنید.
کد PHP:
# mkdir linux-zone 
برای ایجاد دو دایرکتوری همزمان میتوانید به این صورت عمل کنید.
کد PHP:
# mkdir linux-zone test 
برای ایجاد یک دایرکتوری تو در تو در مسیر tmp از دستور زیر استفاده کنید.
کد PHP:
# mkdir -p /tmp/dir1/dir2 

تغییر نام دایرکتوری ها یا cut کردن آنها در لینوکس با استفاده از دستور move
برای تغییر نام دایرکتوری ها یا جابجا کردن آنها میتوانید از دستور mv در لینوکس استفاده کنید.
کد PHP:
# mv dir1 new_dir 

نمایش مسیری که در آن هستیم با استفاده از دستور pwd
برای نشان دادن مسیر دایرکتوری جاری که در آن هستیم میتوانید از دستور pwd در لینوکس استفاده کنید.
کد PHP:
root@linux-zone:~/linux-zone# pwd
/root/linux-zone
root
@linux-zone:~/linux-zone

حذف فایل ها در لینوکس با استفاده از دستور rm
جهت حذف/پاک کردن یک فایل در لینوکس میتوانید از دستور rm در لینوکس استفاده کنید.
کد PHP:
# rm -f file1 
توصیه میشود مقالات زیر را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread3247.html
http://linux-zone.org/forums/thread2369.html
http://linux-zone.org/forums/thread2947.html


حذف دایرکتوری ها در لینوکس با استفاده از دستور rm
جهت حذف/پاک کردن یک دایرکتوری در لینوکس میتوانید از دستور rm به همراه آپشن -r استفاده کنید.
کد PHP:
# rm -rf dir1 

برای delete کردن دو دایرکتوری به صورت همزمان در لینوکس هم میتوانید از دستور rm استفاده کنید.
کد PHP:
# rm -rf dir1 dir2 
حذف یک دایرکتوری در لینوکس با استفاده از دستور rmdir
همچنین برای delete کردن یک دایرکتوری در linux میتوانید از دستور rmdir استفاده کنید.
کد PHP:
rmdir dir1 

تغییر تاریخ ویرایش یک فایل یا دایرکتوری در لینوکس با استفاده از دستور touch
برای تغییر تاریخ ویرایش دایرکتوری ها و فایل ها در linux میتوانید از دستور touch در لینوکس استفاده کنید.
کد PHP:
touch -t 0712250000 /tmp/list.txt 
توصیه میشود مقاله کامل دستور touch در linux را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2182.html


ایجاد فایل متنی با استفاده از نرم افزار nano
برای ساختن فایل های متنی از دستور nano در لینوکس هم میتوانید استفاده کنید.
کد PHP:
nano filename.txt 

ایجاد یک فایل متنی با استفاده از دستور vi
برای ساخت یک فایل متنی میتوانید از دستور vi در لینوکس کمک بگیرید.
کد PHP:
vi list.txt 

ایجاد یک فایل متنی با استفاده از دستور vim
برای ساخت فایل های متنی از دستور vim در لینوکس هم میتوانید استفاده کنید. vim نسخه پیشرفته تر vi میباشد.
کد PHP:
vim list.txt 
توصیه میشود مقالات زیر در مورد ادیتور قدرتمند vi/vim هم مطالعه شود :
http://linux-zone.org/forums/thread1798.html
http://linux-zone.org/forums/thread193.html
ایجاد فایل متنی با استفاده از دستور touch
برای ساختن فایل های متنی از دستور touch هم میتوانید استفاده کنید.
کد PHP:
touch list.txt 

ایجاد یک فایل با استفاده از علامت کوچکتر "<"
برای ساختن یک فایل متنی در لینوکس از علامت "<" میتوانید استفاده کنید.
کد PHP:
sales-list.txt 
پاسخگویی رایگان به سوالات کاربران

انتشار در واتساپ

*****

انتشار در تلگرام


/h2>

  • افسر سایبری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی