تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان کانال رسمی تلگرام پایگاه سایبری استان خوزستان

جهت بیان هرگونه سوال و یا دیدگاه می توانید از کاربری تلگرام زیر استفاده نمایید
Telegram: @saiber89

آپ پیسی نام گروه نرم افزاری ماست که قصد داریم در خدمت جامعه خود با رویکرد انتقال دانش برنامه نویسی و رفع مشکلات شما در ضمینه های برنامه نویسی باشیم ./

آخرین نظرات
نویسندگان

آموزش کامل دستورات ترمینال لینوکس 4

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۵ ب.ظ | افسر سایبری | ۰ نظر

راه اندازی و خاموش کردن linux

دستور logout :
جهت خارج شدن از سیستم و رفتن به صفحه ی ورود (Login) میتوانید از دستور logout استفاده کنید.

دستور reboot :
این دستور برای راه اندازی مجدد (restart) سیستم به کار می رود.

دستور shutdown -h now :
این دستور برای خاموش کردن سیستم در لینوکس به کار می رود.

دستور shutdown -h 16:30 & :
جهت خاموش کردن سیستم در یک ساعت و دقیقه ی مشخص میتوانید از این دستور استفاده کنید.

دستور shutdown -c :
جهت لغو کردن دستور shutdown شدن سیستم در زمان معین میتوانید از این دستور به همراه آپشن -c استفاده کنید.

دستور shutdown -r now :
این دستور به همراه آپشن -r جهت راه اندازی مجدد (restart) سیستم استفاده کنید.

نکته : دستورات بالا اکیدا توصیه نمیشود و فقط برای مواقع ضروری استفاده کنید. دلیلش رو در پست شما شماره 2 در این لینک توضیح دادم: http://linux-zone.org/forums/thread970.html#post5627

تبدیل فرمت فایل ها در لینوکس

dos2unix filedos.txt fileunix.txt :
تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم MSDOS به سیستم UNIX

recode ..HTML < page.txt > page.html :
تبدیل یک فایل متنی به فرمت html

recode -l | more :
نمایش همه ی فرمت های قابل تبدیل

unix2dos fileunix.txt filedos.txt :
تبدیل فرمت یک فایل متنی از سیستم UNIX به سیستم MSDOS


مدیریت و تعمیر فایل سیستم در لینوکس

badblocks -v /dev/hda1 :
بلوک های خراب را بر روی hda1 بررسی کن

dosfsck /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

e2fsck /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

e2fsck -j /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

fsck /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندی linux بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

fsck.ext2 /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندی ext2 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

fsck.ext3 /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندی ext3 بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

fsck.vfat /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندیfat بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

fsck.msdos /dev/hda1 :
درست بودن پیکربندی dos بر روی دیسک hda1 را بررسی یا درست کن

منبع


format یک فایل سیستم در لینوکس

fdformat -n /dev/fd0 :
دیسک فلاپی را فرمت می کند

mke2fs /dev/hda1 بر روی پارتیشن hda1، :
پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن

mke2fs -j /dev/hda1 :
بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext3 ژورنال بندی شده (journal) را درست کن

mkfs /dev/hda1 :
بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع لینوکس ext2 را درست کن

mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1 :
بر روی پارتیشن hda1، پیکربندی فایل از نوع ویندوز FAT32 را درست کن

mkswap /dev/hda3 :
پیکر بندی فایل از نوع swap درست کن


فایل سیستم swap

mkswap /dev/hda3 :
ایجاد یک پارتیشن با فرمت swap

swapon /dev/hda3 :
فعال کردن یک پارتیشن swap جدید

swapon /dev/hda2 /dev/hdb3 :
فعال کردن همزمان دو پارتیشن swap

backup گرفتن از fileها در linux

find /var/log -name ‘*.log’ | tar cv –files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 :
پیدا کردن تمامی فایل های با پسوند log و ساختن یک فایل فشرده با فرمت bzip از آنها

find /home/user1 -name ‘*.txt’ | xargs cp -av –target-directory=/home/backup/ –parents :
پیدا کردن همه ی فایل های با پسوند txt و کپی آنها از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر

dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr ‘dd of=hda.gz’ :
گرفتن پشتیبان از یک دیسک سخت بروی host از طریق ssh

dd if=/dev/sda of=/tmp/file1 :
گرفتن پشتیبان از یک پارتیشن در یک فایل

dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 :
کپی یک نسخه از MBR به یک فلاپی

dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 :
بازگرداندن MBR از نسخه ی پشتیبان در داخل یک فلاپی

dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home :
گرفتن یک نسخه ی پشتیبان کامل از دایرکتوری home

dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home :
گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری home

restore -if /tmp/home0.bak :
برگرداندن نسخه ی اصلی دایرکتوری home از طریق نسخه ی پشتیبان

rsync -rogpav –delete /home /tmp :
یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home و tmp

rsync -rogpav -e ssh –delete /home ip_address:/tmp :
یکسان سازی ( synchronization ) بین دو دایرکتوری home در کامپیوتر مبدا و tmp در دایرکتوری مقصد از طریق ssh

rsync -az -e ssh –delete ip_addr:/home/public /home/local :
یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری محلی با یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) از طریق ssh و فشرده سازی همزمان

rsync -az -e ssh –delete /home/local ip_addr:/home/public :
یکسان سازی ( synchronization ) یک دایرکتوری از راه دور ( remote ) با یک دایرکتوری محلی از طریق ssh و فشرده سازی همزمان

tar -Puf backup.tar /home/user :
گرفتن یک نسخه ی پشتیبان افزایشی از دایرکتوری مورد نظر

( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr ‘cd /home/share/ && tar x -p’ :
کپی محتویات یک دایرکتوری در کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh

( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr ‘cd /home/backup-home && tar x -p’ :
کپی یک دایرکتوری به یک دایرکتوری بروی کامپیوتر مقصد ( remote ) از طریق ssh

tar cf – . | (cd /tmp/backup ; tar xf – ) :
کپی یک دایرکتوری به صورتی که مجوزها و لینک های موجود حفظ شود

منبعمدیریت درایوها (cdrom , dvdrom)

cd-paranoia -B :
ترک های صوتی را از CD گرفته و به فایل های wav تبدیل کن

cd-paranoia – :
ریپ کردن 3 فایل اول یک سی دی audio به فرمت wav

cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force :
پاک کردن یک سی دی با قابلیت رایت مجدد (rewritable)

cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso :
رایت ISO بر روی CD

gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom - :
رایت ISO فشرده بر روی CD

cdrecord –scanbus :
مرور bus برای شناسایی کانالهای scsi

dd if=/dev/hdc | md5sum :
انجام دستور md5sum بر روی وسیله ای مانند CD

mkisofs /dev/cdrom > cd.iso :
گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک سی دی

mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz :
گرفتن ایمیج با فرمت iso به صورت فشرده از یک سی دی

mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V :
گرفتن ایمیج با فرمت iso از یک دایرکتوری

mount -o loop cd.iso /mnt/iso :
استقرار ( mount ) یک فایل iso در مسیر مورد نظر

منبع


مدیریت شبکه (Lan , Wifi)

dhclient eth0 :
فعال سازی واسط eth0 در مد dhcp

ethtool eth0 :
امار شبکه ی eth0 را نمایش می دهد

host www.example.com :
تبدیل آدرس سایت مورد نظر به آدرس های IP و بالعکس !

hostname اسم host :
دستگاه را نمایش می دهد

ifconfig eth0 :
نمایش تنظیمات کارت شبکه ی ethernet

ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 :
تنظیم آدرس IP

ifconfig eth0 promisc :
تنظیم کارت شبکه ( eth0 ) در حالت promiscuous برای جمع آوری بسته ها

ifdown eth0 :
واسط eth0 را غیر فعال می کند

ifup eth0 :
فعال سازی واسط eth0

ip link show :
مشاهده ی وضعیت اتصال تمامی شبکه های موجود

iwconfig eth1 :
نمایش شبکه ی بی سیم

iwlist scan :
جستجوی wifi برای نمایش اتصلات بی سیم قابل دسترسی

mii-tool eth0 :
وضعیت اتصال ‘eth0′ را نمایان کن

netstat -tup :
نمایش تمام اتصلات فعال و PID مربوط آنها

netstat -tupl :
نمایش تمام سرویس های دستگاه و PID مربوطه

netstat -rn :
جدول مسیرها “routing table” را نمایش بده، مانند دستور “route -n”

nslookup www.example.com :
تبدیل آدرس سایت مورد نظر به آدرس های IP و بالعکس !

route -n :
نمایش جدول routing

route add -net 0/0 gw IP_Gateway :
تغییر دروازه (gateway) پایه

route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 :
تنظیم مسیر ایستایی برای رسیدن به شبکه*ی 192٫168٫0٫0/16

route del 0/0 gw IP_gateway :
حذف مسیر ایستایی

echo “1″ > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward :
فعال سازی ip routing

tcpdump tcp port 80 :
تمام ترافیک HTTP را نمایش می دهد

whois www.example.com :
جستوجو در پایگاه داده ی Whois

منبعشبکه و به اشتراک گذاری فایل ها با samba

mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share :
با بار گزاری اشتراک شبکه ی ویندوز

nbtscan ip_addr :
وضوح اسم نت بایوس

nmblookup -A ip_addr :
وضوح اسم نت بایوس

smbclient -L ip_addr/hostname :
اشتراک های remote از یک host ویندوز را نمایش می دهد

smbget -Rr smb://ip_addr/share :
مانند دستور wget می توان فایل را از یک host ویندوز توسط پروتکل smb دانلود کندiptable یا دیواره آتش

iptables -t ****** -L :
تمام زنجیرهای جدول فیلتر شدن را نمایش می دهد

iptables -t nat -L :
تمام زنجیر های جدول nat را نمایش می دهد

iptables -t ****** -F :
تمام قوانین و شروط را از جدول فیلتر شدن پاک می کند

iptables -t nat -F :
تمام قوانین و شروط را از جدول nat پاک می کند

iptables -t ****** -X :
هر زنجیری را که توسط کاربر درست شده باشد را پاک می کند

iptables -t ****** -A INPUT -p tcp –dport telnet -j ACCEPT :
اجازه ی اتصالات telnet را به ورودی می دهد

iptables -t ****** -A OUTPUT -p tcp –dport http -j DROP :
اتصالات HTTP به خروجی را قطع می کنند

iptables -t ****** -A FORWARD -p tcp –dport pop3 -j ACCEPT :
اجازه ی اتصالات POP3 را به زنجیر forward می دهد

iptables -t ****** -A INPUT -j LOG –log-prefix :
ثبت اتفاقات بروی رشته ی ورودی

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE :
پیکربندی PAT بروی بسته های خروجی از eth0

iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp –dport 22 -j DNAT –to-destination 10.0.0.2:22 هدایت مجدد بسته های آدرس دهی شده به یک میزبان به میزبان دیگر

منبع


مانیتورینگ و اشکال زدایی در لینوکس

free -m :
نمایش وضعیت حافظه ( RAM ) به مگابایت

kill -9 process_id :
بستن ( از کار انداختن ) اجباری یک برنامه یا پردازش

kill -1 process_id :
مجبور کردن یک برنامه یا پردازش به بارگذاری ( reload ) مجدد تنظیمات و فایل های پیکربندی

last reboot :
نمایش تاریخ و زمان آخرین راه اندازی مجدد ( reboot ) سیستم

lsmod :
نمایش ماژول های ( module ) بارگذاری شده توسط هسته ( kernel )

lsof -p process_id :
نمایش لیست فایل های در حال استفاده به وسیله ی یک برنامه یا پردازش

lsof /home/user1 :
نمایش لیست فایل های در حال استفاده در یک مسیر مورد نظر

ps -eafw :
نمایش برنامه های در حال اجرا در لینوکس

ps -e -o pid,args –forest :
نمایش برنامه های در حال اجرا بر اساس شماره ی PID

pstree :
نمایش برنامه های در حال اجرا به صورت نمودار درختی

smartctl -A /dev/hda :
کنترل و بازبینی قابلیت اطمینان دیسک سخت از طریق ویژگی SMART

smartctl -i /dev/hda :
کنترل فعال بودن ویژگی SMART بروی یک دیسک سخت

strace -c ls >/dev/null :
نمایش ارتباط های سیستم با یک برنامه یا پردازش

strace -f -e open ls >/dev/null :
نمایش ارتباط های کتابخانه ها ( library ) با یک برنامه یا پردازش

tail /var/log/dmesg :
نمایش وقایع و رویدادهای بوت شدن هسته ( kernel )

tail /var/log/messages :
نمایش وقایع و رویدادهای سیستم

nmon :
مانیتور کردن cpu , ram , network , hdd و ...

top :
نمایش برنامه های در حال اجرا که بیشترین استفاده از cpu را دارند


htop :
نمایش برنامه های در حال اجرا که بیشترین استفاده از cpu , ram , process را دارند

watch -n1 ‘cat /proc/interrupts’ :
نمایش حال حاضر ‘خطوط در خواست وقفه’ ( IRQ ) سخت افزار های مختلف

منبع


دستورات پرکاربرد لینوکسی

alias hh=’history’ :
برای دستور history (تاریخچه) اسم مستعار hh را قرار بده.

apropos …keyword :
این دستور لیست تمام دستورهایی که کلمه ی کلیدی را داشته باشد نمایاش می دهد، وقتی که کارایی دستور را می دانید ولی خود دستور را نمی دانید می توان از این دستور استفاده کرد..

chsh :
تغییر دادن shell

chsh –list-shells :
نمایش لیست شل ( shell ) های موجود در مسیر etc/shells

gpg -c file1 :
رمز گذاری یک فایل با استفاده از GNU Privacy Guard

gpg file1.gpg :
رمز گشایی یک فایل با استفاده از GNU Privacy Guard

ldd /usr/bin/ssh :
نمایش دهنده ی کتابخانه های مشترک (shared libraries) مور نیاز برنامه ی ssh

man ping :
نمایش دهنده ی صفهات راهنمای on-line برای دستور ping با استفاده از گزینه ی k- می توان دستورات مربوطه را نیز پیدا کردن

mkbootdisk –device /dev/fd0 `uname -r` :
ساخت فلاپی قابل boot

wget -r www.example.com :
این دستوریک وب سایت کامل را دانلود می کند

wget -c www.example.com/file.iso :
این دستور امکان دانلود فایل با قابلیت ادمه دادن پس از یک وقفه را دارد

echo ‘wget -c www.example.com/files.iso’ | at 09:00 :
شروع دانلود برای زمان مورد نظر

whatis …keyword :
کارایی برنامه ای را توضیح می دهد

who -a :
این دستور کسانی را که بر روی سیستم هستن، آخرین راه اندازی سیستم،پروسه های مرده، نحوه ی کار login دستگاه، پروسه های فعال راه اندازی شده ی init، آخرین تغییرات در ساعت دستگاه و runlevel فعلی دستگاه را نمایش می دهد

منبعپاسخگویی رایگان به سوالات کاربران

انتشار در واتساپ

*****

انتشار در تلگرام


/h2>

  • افسر سایبری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی