تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان

محلی عمومی برای انتقال دانش برنامه نویسی

تیم نرم افزاری پایگاه سایبری استان خوزستان پاسا | پایگاه سایبری استان خوزستان | پاسخگوی همیشگی سوالات شما کاربران عزیز

جهت بیان هرگونه سوال و یا دیدگاه می توانید از کاربری تلگرام و سروش زیر استفاده نمایید
Telegram: @saiber89
سروش: @saiber89

آپ پیسی نام گروه نرم افزاری ماست که قصد داریم در خدمت جامعه خود با رویکرد انتقال دانش برنامه نویسی و رفع مشکلات شما در ضمینه های برنامه نویسی باشیم ./

آخرین نظرات
  • ۲۹ آذر ۹۷، ۱۵:۳۹ - نیم ست نقره
    عالیه
نویسندگان

آموزش کامل دستورات ترمنیال لینوکس 3

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۴ ب.ظ | افسر سایبری | ۰ نظر

دستور cal در لینوکس
برای نمایش تقویم سال 2017 میلادی میتوانید از دستور cal استفاده کنید.

کد PHP:
root@linux-zone:~# cal 2017
                            
2017
      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4            1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25
29 30 31              26 27 28              26 27 28 29 30 31


       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1      1  2  3  4  5  6               1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
30

        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1         1  2  3  4  5                  1  2
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30
30 31

      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4                  1  2
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23
29 30 31              26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30
                                            31
root
@linux-zone:~

نمایش اطلاعات CPU در لینوکس

برای نمایش اطلاعات cpu میتوانید از دستور cat کمک بگیرید.
کد PHP:
root@linux-zone:~# cat /proc/cpuinfo
processor       0
vendor_id       
GenuineIntel
cpu family      
6
model           
44
model name      
Intel(RXeon(RCPU           X5650  2.67GHz
stepping        
2
microcode       
0x14
cpu MHz         
2665.909
cache size      
12288 KB
physical id     
0
siblings        
1
core id         
0
cpu cores       
1
apicid          
0
initial apicid  
0
fpu             
yes
fpu_exception   
yes
cpuid level     
11
wp              
yes
flags           
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes hypervisor lahf_lm ida arat epb dtherm
bogomips        
5331.81
clflush size    
64
cache_alignment 
64
address sizes   
40 bits physical48 bits virtual
power management
:

processor       1
vendor_id       
GenuineIntel
cpu family      
6
model           
44
model name      
Intel(RXeon(RCPU           X5650  2.67GHz
stepping        
2
microcode       
0x14
cpu MHz         
2665.909
cache size      
12288 KB
physical id     
2
siblings        
1
core id         
0
cpu cores       
1
apicid          
2
initial apicid  
2
fpu             
yes
fpu_exception   
yes
cpuid level     
11
wp              
yes
flags           
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes hypervisor lahf_lm ida arat epb dtherm
bogomips        
5331.81
clflush size    
64
cache_alignment 
64
address sizes   
40 bits physical48 bits virtual
power management
:

root@linux-zone:~
توصیه میشود مقاله آموزش کامل دستور cat در لینوکس را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread1906.html


نمایش ‘خطوط در خواست وقفه’ (IRQ) سخت افزار های مختلف در لینوکس
کد PHP:
root@linux-zone:~# cat /proc/interrupts
           
CPU0       CPU1
  0
:         44          0   IO-APIC-edge      timer
  1
:          7          3   IO-APIC-edge      i8042
  6
:          2          0   IO-APIC-edge      floppy
  7
:          0          0   IO-APIC-edge      parport0
  8
:          1          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9
:          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12
:        148          3   IO-APIC-edge      i8042
 14
:          0          0   IO-APIC-edge      ata_piix
 15
:     137666     709463   IO-APIC-edge      ata_piix
 16
:          0          0   IO-APIC-fasteoi   vmwgfx
 17
:    1352455    3523543   IO-APIC-fasteoi   ioc0
 18
:   32895333          0   IO-APIC-fasteoi   eth0
 40
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 41
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 42
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 43
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 44
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 45
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 46
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 47
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 48
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 49
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 50
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 51
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 52
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 53
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 54
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 55
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 56
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 57
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 58
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 59
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 60
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 61
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 62
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 63
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 64
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 65
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 66
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 67
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 68
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 69
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 70
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 71
:          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PMEpciehp
 72
:          0          0   PCI-MSI-edge      vmw_vmci
 73
:          0          0   PCI-MSI-edge      vmw_vmci
NMI
:          0          0   Non-maskable interrupts
LOC
:   33402814   22878843   Local timer interrupts
SPU
:          0          0   Spurious interrupts
PMI
:          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI
:          0          0   IRQ work interrupts
RTR
:          0          0   APIC ICR read retries
RES
:    1620256    3264652   Rescheduling interrupts
CAL
:    1909114     720931   Function call interrupts
TLB
:      44151      75625   TLB shootdowns
TRM
:          0          0   Thermal event interrupts
THR
:          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE
:          0          0   Machine check exceptions
MCP
:       2892       2892   Machine check polls
HYP
:          0          0   Hypervisor callback interrupts
ERR
:          0
MIS
:          0
root
@linux-zone:~
نمایش اطلاعات حافظه ی سیستم (RAM) در لینوکس

کد PHP:
root@linux-zone:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:        2058580 kB
MemFree
:          488020 kB
MemAvailable
:    1370812 kB
Buffers
:          195604 kB
Cached
:           791904 kB
SwapCached
:            0 kB
Active
:          1193120 kB
Inactive
:         243752 kB
Active
(anon):     452496 kB
Inactive
(anon):    21060 kB
Active
(file):     740624 kB
Inactive
(file):   222692 kB
Unevictable
:           0 kB
Mlocked
:               0 kB
SwapTotal
:       1740796 kB
SwapFree
:        1740796 kB
Dirty
:                56 kB
Writeback
:             0 kB
AnonPages
:        449396 kB
Mapped
:           136796 kB
Shmem
:             24196 kB
Slab
:              85716 kB
SReclaimable
:      64200 kB
SUnreclaim
:        21516 kB
KernelStack
:        4000 kB
PageTables
:        21736 kB
NFS_Unstable
:          0 kB
Bounce
:                0 kB
WritebackTmp
:          0 kB
CommitLimit
:     2770084 kB
Committed_AS
:    1808396 kB
VmallocTotal
:   34359738367 kB
VmallocUsed
:      139428 kB
VmallocChunk
:   34359593276 kB
HardwareCorrupted
:     0 kB
AnonHugePages
:         0 kB
HugePages_Total
:       0
HugePages_Free
:        0
HugePages_Rsvd
:        0
HugePages_Surp
:        0
Hugepagesize
:       2048 kB
DirectMap4k
:       61376 kB
DirectMap2M
:     2035712 kB
root
@linux-zone:~


توصیه میشود مقالات زیر هم مطالعه کنید :

http://linux-zone.org/forums/thread2901.html
http://linux-zone.org/forums/thread2890.html
http://linux-zone.org/forums/thread2320.html
http://linux-zone.org/forums/thread712.html
http://linux-zone.org/forums/thread2651.htmlنمایش اطلاعات حافظه ی مجازی (Swap) در لینوکس

کد PHP:
root@linux-zone:~# cat /proc/swaps
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/dev/dm-1                               partition       1740796 0       -1
root
@asa-zabbix:~
توصیه میشود مقالات زیر هم مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2680.html
http://linux-zone.org/forums/thread2683.html


نمایش آمار و اطلاعات کارت های شبکه و وایرلس (Network Interfaces) در لینوکس
کد PHP:
root@linux-zone:~# cat /proc/net/dev
Inter-|   Receive                                                |  Transmit
 face 
|bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
  eth0
:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
    lo
:   48082     954    0    0    0     0          0         0    48082     954    0    0    0     0       0          0
 wlan0
127827046  250057    0    0    0     0          0         0 58198839  257195    0    0    0     0       0          0 

نمایش فایل سیستم های متصل شده به سیستم (Mount) در لینوکس
کد PHP:
root@linux-zone:~# cat /proc/mounts
rootfs rootfs rw 0 0
proc 
/proc proc rw,relatime 0 0
sysfs 
/sys sysfs rw,relatime 0 0
devtmpfs 
/dev devtmpfs rw,relatime,size=5056136k,nr_inodes=1264034,mode=755 0 0
devpts 
/dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs 
/dev/shm tmpfs rw,relatime 0 0
/dev/sda1 ext3 rw,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=1,data=ordered 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
none 
/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
sunrpc 
/var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
192.168.100.20
:/mnt/habili_pool/FreeNAS_habili/ /FreeNAS nfs rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.20,mountvers=3,mountport=657,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.100.20 0 0
192.168.100.50
:/share/NAS_Data_Record/ /NAS_Storage nfs rw,relatime,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.50,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.100.50 0 0
root
@linux-zone:~
توصیه میشود این دو مقاله را هم مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2317.html
http://linux-zone.org/forums/thread2321.html


نمایش تاریخ سیستم در لینوکس
برای نمایش تاریخ و ساعت سیستم میتوانید از دستور date استفاده کنید.
کد PHP:
root@linux-zone:~# date
Tue Jan 17 02:16:14 EST 2017
root
@linux-zone:~

تنظیم تاریخ سیستم در لینوکس
برای تنظیم date در لینوکس به ترتیب از چپ به راست "ماه, روز, ساعت, دقیقه, سال, ثانیه" میتوانید اقدام کنید.
کد PHP:
date 041217002007.00 
توصیه میشود مقاله تنظیم تاریخ و ساعت سرورهای لینوکسی را از طریق خط فرمان یا ترمینال مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2207.html


ذخیره ی تغییرات تاریخ بروی Bios در لینوکس
اگر تاریخ سرور رو عوض کردید میتونید با استفاده از دستور زیر این تغییرات در ساعت بایوس سیستم تون هم اعمال کنید :
کد PHP:
clock -
توصیه میشود این مقالات را هم مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2207.html
http://linux-zone.org/forums/thread2394.html


نمایش بسیار کامل اطلاعات اجزای سخت افزاری سیستم در لینوکس
با این دستور میتوانید اطلاعات کاملی از اجزای سخت افزاری سیستم تون به دست بیاورید.
کد PHP:
dmidecode -
توصیه میشود مقاله زیر را هم در مورد جمع آوری اطلاعات سیستم و سخت افزار در لینوکس را مطالعه کنید :
http://linux-zone.org/forums/thread2771.html


نمایش مشخصات و اطلاعات مربوط به هارد در لینوکس
کد PHP:
hdparm -/dev/hda or sda 
نکته : در صورتی که موقع اجرای کامند hdparm درلینوکس با خطای command not found مواجه شدید به این دلیل هستش که روی سیستم تون hdparm نصب نیست. که با استفاده از دستور زیر میتوانید اون رو نصب کنید :

در خانواده های دبیان :
کد PHP:
# apt-get install hdparm 
در خانواده های رد هت :
کد PHP:
# yum install hdparm 

کد PHP:
root@linux-zone:~# hdparm -i /dev/sda

/dev/sda:

 
Model=ST3750525ASFwRev=JC45SerialNo=9VPF0LL0
 Config
={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 
RawCHS=16383/16/63TrkSize=0SectSize=0ECCbytes=4
 BuffType
=unknownBuffSize=unknownMaxMultSect=16MultSect=off
 CurCHS
=16383/16/63CurSects=16514064LBA=yesLBAsects=1465149168
 IORDY
=on/offtPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 
PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes
:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes
udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
 AdvancedPM
=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to
unknown:  ATA/ATAPI-4,5,6,7

 
signifies the current active mode

root
@linux-zone:~

انجام آزمایش read (خواندن) بروی هارد و تعیین سرعت آن در لینوکس
با استفاده از دستور hdparm شما میتوانید سرعت read یا خواندن اطلاعات از روی هارد را مشاهده کنید. در پایین من روی دو مدل هارد تست کردم که سرعت read رو در هارد های مدل بالا و مدل پایین مشاهده کنید :

هارد اول :
کد PHP:
root@linux-zone:~# hdparm -tT /dev/sda

/dev/sda:
 
Timing cached reads:   11332 MB in  1.99 seconds 5685.37 MB/sec
 Timing buffered disk reads
664 MB in  3.01 seconds 220.79 MB/sec
root
@linux-zone:~
هارد دوم :
کد PHP:
[root@callcenter ~]# hdparm -tT /dev/sda

/dev/sda:
 
Timing cached reads:   4370 MB in  2.00 seconds 2185.56 MB/sec
 Timing buffered disk reads
296 MB in  3.01 seconds =  98.29 MB/sec
[root@callcenter ~]

نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت PCI در لینوکس
کد PHP:
root@linux-zone:~# lspci -tv
-[0000:00]-+-00.0  Intel Corporation 3200/3210 Chipset DRAM Controller
           
+-1a.0  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB UHCI Controller #4
           
+-1a.1  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB UHCI Controller #5
           
+-1a.2  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB UHCI Controller #6
           
+-1a.7  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB2 EHCI Controller #2
           
+-1c.0-[05]--
           +-
1c.4-[0d]----00.0  Intel Corporation 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper)
           +-
1c.5-[0f]----00.0  Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller
           
+-1d.0  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB UHCI Controller #1
           
+-1d.1  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB UHCI Controller #2
           
+-1d.2  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB UHCI Controller #3
           
+-1d.7  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyUSB2 EHCI Controller #1
           
+-1e.0-[11]--+-03.0  DigiumIncWildcard TDM2400P 24-port analog card
           
|            \-04.0  XGI Technology Inc. (eXtreme Graphics InnovationZ9s/Z9m (XG21 core)
           +-
1f.0  Intel Corporation 82801IR (ICH9RLPC Interface Controller
           
+-1f.2  Intel Corporation SATA Controller [RAID mode]
           +-
1f.3  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilySMBus Controller
           
\-1f.6  Intel Corporation 82801I (ICH9 FamilyThermal Subsystem
root
@linux-zone:~

نمایش قطعات و دستگاههای متصل شده به پورت USB در لینوکس
کد PHP:
root@linux-zone:~# lsusb -tv
1-1.4:1.2No such file or directory
1
-1.4:1.3No such file or directory
/:  Bus 02.Port 1Dev 1, Class=root_hubDriver=ehci-pci/2p480M
    
|__ Port 1Dev 2, If 0, Class=hubDriver=hub/8p480M
        
|__ Port 3Dev 3, If 0, Class=HIDDriver=usbhid1.5M
/:  Bus 01.Port 1Dev 1, Class=root_hubDriver=ehci-pci/2p480M
    
|__ Port 1Dev 2, If 0, Class=hubDriver=hub/6p480M
        
|__ Port 1Dev 3, If 0, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled'Driver=uvcvideo480M
        
|__ Port 1Dev 3, If 1, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled'Driver=uvcvideo480M
        
|__ Port 4Dev 4, If 0, Class='bInterfaceClass 0xe0 not yet handled'Driver=btusb12M
        
|__ Port 4Dev 4, If 1, Class='bInterfaceClass 0xe0 not yet handled'Driver=btusb12M
        
|__ Port 4Dev 4, If 2, Class=vend., Driver=, 12M
        
|__ Port 4Dev 4, If 3, Class=app., Driver=, 12M 
نکته : در صورتی که موقع اجرای دستور lsusb با خطای command not found مواجه شدید، به این دلیل است که این نرم افزار روی سیستم تون نصب نیست. شما میتوانید به راحتی با استفاده از دستورات زیر آنرا نصب و راه اندازی کنید :

در سیستم عامل های خانواده دبیان :
کد PHP:
# apt-get install lsusb 
در سیستم عامل های خانواده ردهت :
کد PHP:
# yum install lsusb 
امیدوارم تا اینجای کار مفید واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخگویی رایگان به سوالات کاربران

اشتراک گذاری در پیام رسان سروش


اشتراک گذاری در پیام رسان واتس اپ


اشتراک گذاری در پیام رسان تلگرام  • افسر سایبری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی